skip to Main Content
+32 474 20 21 01 uwmeningtelt@geertrottiers.be

DE SCHELSE POLITIEK & MEZELF

Actief in de Schelse politiek sinds 1999, als trots lid van de Schelse CD&V afdeling.

MIJN POLITIEK ENGAGEMENT

Sinds 1999 ben ik actief in de Schelse politiek en ben ik trots deel uit te maken van de Schelse CD&V afdeling.

  • In 2000 werd ik verkozen als gemeenteraadslid met 193 voorkeurstemmen.
  • In 2006 werd ik schepen, verkozen met 310 voorkeurstemmen.
  • En in 2012 behaalde ik maar liefst 458 voorkeurstemmen!

Dat is het tweede meeste aantal voorkeurstemmen in Schelle.
En daar ben ik best fier op!

Dat krijg je niet in je schoot geworpen. Daar moet je écht hard voor werken en iets DOEN binnen onze kleine Schelse samenleving.

Mijn bevoegdheden

  • Sport
  • Feestelijkheden
  • Ruimtelijke ordening & wonen
  • ICT
  • Mobiliteit
  • Dierenwelzijn
Volg me op Facebook
Geert Rottiers

MIJN MANDATEN

Over mijn mandaten kan ik heel kort zijn. Buiten mijn schepenambt heb ik momenteel geen andere betaalde mandaten. Deels heel bewust, deels vanwege professionele redenen.

Benieuwd naar het loon dat ik ontvang voor mijn ambt als schepen? Ook daar ben ik heel transparant in. Het loon is overigens openbaar en op te vragen op deze website.

Ik wil toch nog even benadrukken dat sommige niet betaalde en betaalde mandaten nu eenmaal wettelijk geregeld zijn en daardoor vasthangen aan bevoegdheden van een schepenambt of burgemeestersambt.

Ik heb twee onbezoldigde mandaten: ik ben lid van het directiecomité van het Autonome Gemeentebedrijf (AGB Fluctus) en voorzitter van de sportregio Rivierenland.

Website CD&V Schelle

WAAR IK VOOR STA

Het steeds groeiende aantal voorkeurstemmen geeft me een drive om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Geen betere kijk op de realiteit dan via opgroeiende kinderen. De niet altijd eenvoudige uitdagingen voor jonge gezinnen zijn me dus niet onbekend en maken een belangrijk deel uit van mijn politieke visie.

Schelle moet vooruit. Vernieuwing & verjonging! De weg vooruit.

Het sociale weefsel binnen onze gemeente vind ik erg noodzakelijk. Dit weefsel dient behouden te worden en moet de nodige ondersteuning blijven krijgen.

Financiën zijn zeker belangrijk, maar niet altijd het belangrijkste. Onze verenigingen en hun vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Een waarde die niet valt weg te schrijven in een boekhouding. Verenigingen zijn vaak een tweede thuis voor jongeren en volwassenen. Dus ook hier ligt mijn politieke hart.

Ik wil niet aan politiek doen vanuit een ivoren toren, maar juist voeling houden met de samenleving. Zo weet ik wat er leeft bij de mensen.

Volg me op Facebook
Lees mijn blog
Back To Top
Zoeken